YETERLİLİKLER
Şarap Üretim Teknolojisi1-Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek2-Şarap üretimi sektöründe tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek3-Şarap üretiminde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek4-Şarap üretimi ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışması yapabilme5-Şaraplık üzümlerde kalite kriterleri ve üzüm hasadına karar verilirken yapılması gereken kimyasal ve duyusal analizler hakkında bilgi sahibi olma 6-Şarap kalite kontrolü için gerekli laboratuar analizlerini yapabilme ve sonuçları değerlendirme yeteneği kazandığını göstermek7-Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek8-Öğrencilerin estetik duygularının arttırılması. İlgi duydukları tekniklerde bilgi ve becerilerinin arttırılması. Sanatı kişisel yaşamlarına destek olarak algılayabilmelerini sağlamak, bireylerin sportif olarak gelişimini sağlamak spor sevgisini aşılamak. 9-Orta öğretim düzeyi üzerindeki derslerde uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek10-Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği kazanmak11-Kaliteli yerli ve yabancı şaraplık üzüm çeşitlerinin genel özellikleri ve klonları ile bağcılıkta kullanılan anaçlar hakkında bilgi sahibi olma. Anaç ve çeşitlerin seçiminde yetkinlik sahibi olma12-Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma13-Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi kazandığını göstermek14-Bağcılık ve asma üretimi, şarap tesisi planlama, işletme ve ürünü pazarlama aşamalarının tamamında gerekli planlamayı yapabildiğini göstermek, gerekli alet ekipmanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olma15-Alanı ile ilgili konularda, mesleki ve sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak16-Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği ve işçi sağılığı, kalite kontrol sistemleri, çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak